Οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης θα δουν τα χρέη τους να αυξάνονται λόγω πανδημίας και lockdown, αλλά θα επιστρέψουν σε βιώσιμο χρέος, πλην Ιταλίας και Ελλάδας.

Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ των χωρών της Ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία το τρέχον έτος αλλά στη συνέχεια θα αρχίσει να υποχωρεί και πάλι, με την εξαίρεση της Ιταλίας και της Ελλάδας, εκτιμά ο Jack Allen-Reynolds, οικονομολόγος της Capital Economics.

Για την Ιταλία ειδικότερα, ο Allen-Reynolds αναμένει ότι το φορτίο του χρέους θα συνεχίσει να αυξάνεται, εγείροντας πιθανότατα υπαρξιακή απειλή για την Ευρωζώνη.

«Το να αποτραπεί μια κρίση χρέους στην Ιταλία είναι μια από τις πιο σημαντικές δουλειές των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής στην Ευρωζώνη», λέει.

Ο ιός θα μπορούσε να αφήσει επίσης τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ σε χειρότερη τροχιά στην Ευρωζώνη εάν οδηγήσει σε μια μόνιμη χαμηλή ανάπτυξη ή σε υψηλότερες αποδόσεις ομολόγων.

«Στην περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, τα χαμηλότερα επιτόκια θα κρατήσουν αρκετά χαμηλά τα κόστη εξυπηρέτησης του χρέους, επιτρέποντας έτσι στον λόγο χρέους προς ΑΕΠ να υποχωρήσει», σημειώνει ο Αllen-Reynolds.

Αφήστε ένα Σχολιο